Ravitsemusliikkeiden asiakaspalvelun kehittäminen

Suomalaisten ravintoloiden asiakaspalvelu on yleisesti asiansa tuntevaa. Poiketen useista muiden Euroopan maiden käytännöstä, suomalainen ravintolatyöntekijä omaa usein alan ammattikoulutuksen, ja on valinnut alan pitkäkestoinen ura mielessään.

Ulkomailla ravintolatyöntekijät ovat usein hommissaan opiskelujen ohessa, muita töitä jahdatessaan tai vieraillessaan maassa välivuoden aikana. Suomalaisen systeemin vahvuus on uraansa aloittelevien ravintolatyöntekijöiden vahvassa ammattitaidossa, mutta se ei takaa, että ravitsemusliikkeen palvelu on automaattisesti loistavaa.

Asiakaspalvelun ylläpitäminen on tärkeää, oli kyseessä sitten paikallinen oluttupa tai huippuluokan ravintola. Vaikka paikan palvelu tuntuisi rullaavan mukavasti, useimmilla ravintoloilla on parantamisen varaa jollain osa-alueella. Palvelu saattaa esimerkiksi olla tehokasta, mutta unohtaa uusien tuotteiden myymisen, ja asiakkaan kohtelun yksilönä. Asiakaspalvelu ei myöskään liity pelkästään työntekijöiden taitoihin. Hitaat kassat eivät esimerkiksi ole kenellekään mukavia, joten tarpeen vaatiessa tehosta toimintaa parannellulla teknologialla.

Palvelun parantaminen

Hyvä asiakaspalvelu on asiantuntevaa, tehokasta, ystävällistä, ja paikan henkeen sopivaa. Pienemmissä paikoissa asiakaspalvelun taso muodostuu usein luonnostaan pitkänlinjan työntekijöiden esimerkin pohjalle, kun taas monilla ketjuravintoloilla on tarkat säännökset niiden tarjoamasta palvelusta. Paras palvelu sopii juuri sitä antavalle ravintolalle, mikä johtaa ihanaan monimuotoisuuteen Suomalaisten ravintoloiden keskuudessa. Itse asiakaspalvelu muodostuu useasta osa-alueesta, ja näiden tulee kaikkien olla hallussa hyvän asiakaskokemuksen takaamiseksi:

  • Asiantuntevuus ravintolassa myytävistä tuotteista.
  • Empaattisuus asiakkaita kohtaan, ja heidän tapaamisensa yksilöinä.
  • Joustavuus ja asiakkaan toiveiden kunnioittaminen.
  • Hyvät kommunikaatiotaidot väärinkäsitysten välttämiseksi.
  • Hyvä asenne omaa työtä ja työympäristöä kohtaan.

Samoin kuin ravintolat, myös niiden työtekijät ovat yksilöitä. Tarjoilija, jonka tuotetietoisuus on huippuluokkaa, saattaa päätyä ongelmatilanteisiin vaikeita asiakkaita kohdatessaan. Toisaalta taas vaikka tarjoilija olisi kuinka ystävällinen, asiakaspalvelun taso kärsii, jos hän ei osaa suositella parhaita tuotteita ruokailijoille. Ravintoloitsijan kannattaa miettiä henkilökuntansa vahvuuksia ja heikkouksia, ja järjestää yksilöityä koulutusta tämän pohjalta. Hyvin järjestetty koulutus auttaa myös nostamaan työmoraalia, parantaen näin työntekijöiden asennetta työympäristöä kohtaan.

Hyvän asiakaspalvelun hyödyt

Toimiva asiakaspalvelu tulisi olla jokaisen ravintolan perustana, ja henkilökunnan koulutus on ravintoloitsijan vastuulla. Nykypäivänä huhut huonosta palvelusta leviävät nopeasti sosiaalisessa mediassa. Siinä missä ystävällinen tarjoilija voi korjata keittiön tekemän virheen helposti, paraskaan pihvi ei paranna töykeää palvelua saaneen asiakkaan mielialaa. Hyvää asiakaspalvelua saanut ruokailija tulee mielellään ravintolaan toistenkin. Tämän lisäksi oikein järjestetty asiakaspalvelukoulutus parantaa henkilökunnan viihtyvyyttä, tarjoilijan on helpompi työskennellä, kun hän tietää kohtaamansa odotukset.